Regulamin

1. Postanowienia Ogólne:
- Serwis PhotoParty.pl jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich.
1a. Kopiowanie elementów graficznych a także treści publikowanych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie jest zabronione.

2. Zasady korzystania z serwisu PhotoParty.pl:
- Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu PhotoParty.pl. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 13 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).

3. Serwis PhotoParty.pl nie przechowuje żadnych plików audio na swoim serwerze, gromadzi jedynie linki, od użytkowników do zasobów znajdujących się w ogólnodostępnym Internecie. Użytkownik pobierając dany zasób, pobiera go na własną odpowiedzialność, deklarując przy tym, iż posiada odpowiednią wymaganą licencję, a pobrany zasób traktuje jako kopie zapasową. Użytkownik zgadza się, że każdy pobrany plik mp3 zostanie usunięty po 24 godzinach od momentu ściągnięcia.

4. Zabrania się pobierania jakichkolwiek opłat/korzyści materialnych za korzystanie z zasobów PhotoParty.pl. Użytkownik deklaruje, ze każdy pobrany plik na niniejszej witrynie w formacie mp3 nie będzie wykorzystywany w celach komercyjnych, marketingowych a wyłącznie na własny domowy użytek. Polskie prawo przewiduje, że możemy na własny użytek korzystać z utworów już rozpowszechnionych bez zgody twórcy.

Art.23. ust.1. USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
– 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu                                       w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego      utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Korzystanie przez użytkownika z serwisu PhotoParty.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

Postanowienia końcowe:
- Serwis PhotoParty.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane pobraniem zasobu.
- Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania na tej stronie.
- Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym regulaminie….