Definicje utworu muzycznego

Definicje utworu muzycznego, każdy kto produkuje muzykę powinien wiedzieć z czego składa się utwór i co wchodzi w skład utworu muzycznego, my to spróbujemy w skrócie opisać bo zapewne nie jednemu DJ jak i producentowi muzycznemu to się przyda.

Podstawowe pojęcia:

Utwór muzyczny – jednolita kompozycja muzyczna złożona z rytmu i metrum, melodii, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, agogiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, najczęściej posiadająca autora(ów). Utwór może przyjąć formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną w przypadku, gdy w utworze wykorzystano tekst.

Ukończony utwór muzyczny w zależności od użytych środków kompozytorskich jest bliższym lub dalszym przedstawicielem określonej formy muzycznej chodzi głównie o gatunek muzyki np. Techno, Trance, Pop, Rock czy też Muzyka Klasyczna.

Remix – (czytaj. Remiks) jest to utwór który powstał dzięki innemu kawałkowi, w odróżnieniu do covera, remix zawiera przeważnie sample, czyli kawałki pocięte oryginalnego utworu muzycznego

Często najbardziej słyszalną zmianą w remiksach jest zmiana stylu muzycznego oryginalnego utworu na inny.

Istnieją różne sposoby remiksowania oryginalnego utworu, zależności od gatunku muzycznego, do którego remiks będzie się klasyfikował. Hip hopowe remiksy bazujące na utworach z innych gatunków najczęściej posiadają zmieniony podkład (beat), a w muzyce elektronicznej, tanecznej najczęściej zmianie ulega warstwa bassowa, aby remix nadawał się do gry w klubach i tańczenia.

Cover – jest to nowa aranżacja odtwarzana przez wykonawcę, który nie jest jego prawowitym autorem. Aż do początku lat 60. XX wieku wykonywanie coverów było podstawową formą działalności wykonawców rockowych, a utwory były w znacznej części pisane przez kompozytorów, którzy sami ich nie wykonywali.

Czasem rovery w nowych interpretacjach były bardziej popularne jak ich oryginalne wersje  (np. kompozycja The Beatles With a Little Help from My Friends w wykonaniu Joe Cockera, lub utwór Nine Inch Nails Hurt przerobiony przez Johnny’ego Casha).

Singiel – w muzyce jest to krótkie wydawnictwo zawierające jeden lub więcej utworów muzycznych, zwykle zapowiadające i promujące cały album.

Album – Jednym słowem album to wydana płyta długo grająca zawierająca utwory muzyczne najczęściej wypalane na płytach kompaktowych (CD) czy też Longplay (LP), dawniej nazywane po prostu płytami lub longplejami.

Gdy okładki płyt stały się bardziej wyrafinowane graficznie i zawierały cztery, a niekiedy więcej stron wypełnionych grafiką, zdjęciami, tekstami piosenek itp. Z czasem nazwa album została rozciągnięta na wszystkie wydawnictwa muzyczne zawierające nagrania.

Mash up – Często mylone pojęcie z Bootlegiem. Mash-up jest to umiejętne połączenie ze sobą dwóch lub więcej utworów muzycznych, w celu osiągnięcia nowej spójnej kompozycji muzycznej. Ich autorzy zazwyczaj wykorzystują do tego różne gatunki muzyczne i produkcje studyjne.

Bootleg – angielski termin oznaczający nagranie muzyczne rozpowszechniane bez zgody autora, czyli nagranie pirackie. Wielu fanów do określenia nielegalnych nagrań z koncertów używa terminu ROIO – Records of Illegitimate/Indeterminate Origin czyli „nagrania o nielegalnym/nieokreślonym pochodzeniu”.

Określenia tego używa się także w stosunku do oprogramowania komputerowego i innych dziedzinach.

Dodatkowe pojęcia:

Rytm – jeden z podstawowych elementów dzieła muzycznego, odpowiada on za organizację czasowego przebiegu utworu.

Cechą rytmu jest zróżnicowanie dźwięków względem długości, zaś dźwięki te mogą być akcentowane lub nie. Za pomocą metrum organizowane są w grupy metryczne, z czego wynika regularność rozłożenia akcentów.

Z biegiem czasu wytworzyły się 2 typy rytmiki, izometria – rytm miarowy, dominujący w Afryce i rytm ataktyczny – nierównomierny, zależny od wykonawcy.

Następnie nastąpiła organizacja rytmu, z której wywodzi się takt.

Melodia – jest to jeden z elementów utworu muzycznego, będąca szeregiem dźwięków o zmieniającej się wysokości zaś dźwięki te muszą następować po sobie w logicznym porządku.

Sama melodia jest powiązana przede wszystkim z rytmem oraz wiąże się również z elementami ekspresji muzycznej takimi jak dynamika i artykulacja, z następstw dźwięków wynikają połączenia harmoniczne.

Melodia zwykle związana jest z jedną, określoną tonacją i używa dźwięków do niej należących.

Melodia może być wokalna lub instrumentalna i zwykle jest dostosowana do zakresu i charakteru głosu lub możliwości technicznych instrumentu muzycznego.
Melodia może być prosta lub ozdobna. Uszeregowanie melodyczne dźwięków w oderwaniu od czasu ich trwania nazywane jest meliką.

Harmonia – jeden z podstawowych elementów dzieła muzycznego, dotyczy współbrzmienia dźwięków i ich połączeń uporządkowanych według określonych reguł. Rozróżnia się harmonię klasyczną, harmonię jazzową, harmonię serialną, harmonię dodekafoniczną.

Artykulacja – to jeden z elementów utworu muzycznego, skupiający się na określeniu sposobów wydobycia i kształtowania dźwięku. W skład artykulacji wchodzi też frazowanie.

Artykulacja nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym.

Dynamika – także jeden z podstawowych elementów utworu, określa on natężenie dźwięku muzycznego w decybelach, zaś dobór natężenia dźwięku w dużej mierze zależy od interpretacji i od umiejętności technicznych.

Na przykład kontrastowanie pomiędzy pp i ppp wymaga dobrego opanowania instrumentu i jest niezwykle trudne dla początkujących instrumentalistów. Podobnie jest z wydobyciem fff, wymaga on często użycia znacznej siły, ale przy zachowaniu mieszczącej się w granicach percepcji muzycznej barwy dźwięku, zaś cały utwór może być skomponowany w tym samym odcieniu dynamicznym lub dynamika może być zmienna w czasie.

Zmiany dynamiczne w utworze mogą być raptowne bądź następować stopniowo. Stopniowy wzrost dynamiki dźwięku zaznaczany jest graficznie lub słownie „crescendo” jego przeciwieństwo, stopniowy spadek dynamiki to „diminuendo” lub („decrescendo”).

Nagłe zmiany dynamiczne, często ograniczające się do jednej nuty, zaznaczane są akcentem, wyrażanym graficznie lub słownie, np. sf („sforzato”, wym.: sforcato).

fff (fortissimo possibile) możliwie najgłośniej
ff (fortissimo) bardzo głośno
f (forte) głośno
mf (mezzo forte) dość głośno
mp (mezzo piano) dość cicho
p (piano) cicho
pp (pianissimo) bardzo cicho
ppp (pianissimo possibile) możliwie najciszej

Kolorystyka - jest jednym z elementów dzieła muzycznego, który wiąże się ze środkami wykonawczymi utworu. Pozwala na dostrzeganie różnic między dźwiękami o tej samej wysokości zaśpiewanymi lub zagranymi przez różne instrumenty lub głosy.
Na jakość brzmienia utworu wpływa artykulacja, czyli sposób wydobywania i łączenia dźwięków, zestawienie instrumentów (głosów), ich ilość, rejestr w jakim są używane, dynamika, rodzaje stosowanych współbrzmień i połączeń harmonicznych.
Określenia dotyczące kolorystyki nie są pojęciami formalnymi, lecz branymi z języka potocznego, i tak kolorystyka może być np.: delikatna, bogata, jasna, pełna, łagodna, spokojna, wesoła, skontrastowana, wyrafinowana, mroczna, zgaszona, hałaśliwa, subtelna, toporna, itp.
Kolorystyka jest, obok interpretacji, jednym z najważniejszych elementów wyrazu utworu (czyli jego nastroju i przekazywanych treści). Szczególnie duże znaczenie kolorystyka ma w muzyce dźwiękonaśladowczej, ilustracyjnej oraz programowej.

Tempo (agogika) – jeden z elementów dzieła muzycznego oznaczający, jak szybko utwór ma być wykonany. Tradycyjnie tempo określa się włoskimi nazwami, które związane ze sposobem wykonania utworu, opisują tempo w sposób przybliżony.
W różnych szkołach i w różnych okresach historycznych różnie je interpretowano. Ściślejsze określenie tempa stało się możliwe od czasu wynalezienia metronomu. Rzadko jednak podaje się ścisłą częstość, raczej przedział częstości, interpretację zostawiając grającemu lub dyrygentowi.
Tempo można wyznaczać za pomocą:
wartości bezwzględnych mierzonych za pomocą metronomu,
słownych określeń w języku włoskim,
poprzez określenie czasu trwania utworu np. ca = 15 (cały utwór ma trwać około 15 minut).
Sposób pierwszy i trzeci wyznaczają tempo bezwzględne, drugi zaś tempo względne, które odczuwamy indywidualnie.

Forma muzyczna – to ogólna budowa utworu muzycznego, efekt współdziałania elementów muzycznych. Jest to środek realizacji wyrazu emocjonalnego dzieła muzycznego, za pomocą technik kompozytorskich. Każdy utwór, będąc dziełem niepowtarzalnym, pozostaje w różnym stosunku do formy, a w wielu utworach schematy formalne krzyżują się ze sobą (np. forma pieśni z rondem). Każdy twór kojarzony z daną formą jest nierozerwalnie związany z konkretnym środkiem wykonawczym (obsadą).
Forma organizuje mniejsze i większe części utworu i ustala zasady ich relacji i powtórzeń. Forma muzyczna niekiedy określa także charakter i nastrój muzyki. Wielkie formy muzyczne takie jak: sonata, symfonia czy koncert oraz opera zostały zainicjowane w baroku oraz rozwinięte i ostatecznie skodyfikowane w okresie klasycyzmu. W okresie romantyzmu, choć kompozytorzy dość ściśle trzymali się zasad tworzenia form muzycznych, można już zauważyć pewną dowolność w ich interpretacji. Okres romantyzmu jest czasem eksplozji tzw. małych form muzycznych, najczęściej fortepianowych, o bardzo indywidualnym charakterze (np. pieśń).
Klasyczne formy muzyczne zostały zburzone w muzyce współczesnej. Współcześnie często przez przekorę kompozytorów lub z powodu braku innych terminów klasyfikuje się utwory używając nazw klasycznych form, choć często nie mają one z nimi wiele wspólnego. Jest wiele podziałów form: można je dzielić ze względu na: ilość części, środki wykonawcze, fakturę, i inne.

Akustyka – dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, zajmującej się zagadnieniami podstawowymi, również szereg działów akustyki stosowanej, zajmujących się praktycznym zastosowaniem zjawisk akustycznych.

Jak sami widzicie jest tego dość sporo, ale każdemu początkującemu producentowi jak i DJ przyda się taka wiedza.

Mamy tylko nadzieję że tak długi tekst nie zniechęci was do czytania, ale wręcz przeciwnie przyciągnie większą liczbę osób na naszą stronę interesujących się muzyką.

Jak widzimy każde pojęcie jest szczegółowo i dokładnie opisane, zachęcamy także do komentowania artykułu.

Artykuł ten został znaleziony w Google poprzez następujące frazy:

  • budowa utworu muzycznego
  • z czego składa się utwór muzyczny
  • cover definicja
  • część utworu muzycznego
  • budowa utworu muzycznego dj

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz